ochrana osobních údajů

Společnost CLEAN pro CZ s.r.o. přikládá velký význam bezpečnosti a zabezpečení vašich osobních údajů. Zpracováváme v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), osobní údaje nutné ke zpracování poptávky služeb, či vytvoření kalkulace.

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v souvislosti s objednávkou. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu, poptávky nebo objednávky, plnění smlouvy, poskytování obchodu a služeb, zajištění provozních činností a vedení zákaznické evidence.

Jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefon

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

  • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
  • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
  • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu 2 let pro případné další řešení vašich problémů
  • historie vaší návštěvnosti na webu po dobu 30 dnů ode dne odvolání souhlasu

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a maximálním bezpečí. Údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozních činností a poskytování obchodů a služeb nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Vzdušná 1373/12, Liberec 460 01
email: info@cleanpro.cz
telefon: + 420 608 553 355